ktelkorinthias.gr - Preloader

«KORINTHOS TOURS Α.Ε.»
Αρ. Μ. Α. Ε   70707/24/Β/11/06
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 123652999000
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ    ΜΕΤΟΧΩΝ

Κόρινθος      03/08/2017

Σύμφωνα με τον   νόμο   και  το   καταστατικό   της   εταιρείας , το  Διοικητικό   Συμβούλιο    καλεί   τους  μετόχους  της  ανώνυμης   εταιρείας  « KORINTHOS TOURS  » σε   Τακτική      Γενική  Συνέλευση  την   30η     Αυγούστου   2017 ,  ημέρα   Τετάρτη   και   ώρα   19.00  μ.μ.   στο    Επιμελητήριο   Κορίνθου  επί  της  οδού   Ερμού   αρ.   2    στον   1ο   όροφο   στην     Κόρινθο  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  για  τα   παρακάτω   θέματα   :

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                
1. Υποβολή  και  έγκριση  του  Ισολογισμού  της εταιρικής  χρήσης  2016  μετά  των  επ΄ αυτού  εκθέσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  ελεγκτών .
2. Απαλλαγή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  ελεγκτών  από  κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης  για  τα  πεπραγμένα  της  χρήσης  2016.
3. Συζήτηση   και  λήψη   απόφασης  για  θέματα  οικονομικής  και  διοικητικής   λειτουργίας.
   
Κάθε  μέτοχος    που  επιθυμεί  να  μετάσχει  στην  ετήσια    Τακτική  Γενική  Συνέλευση   οφείλει  να  καταθέσει τις μετοχές  στο  ταμείο  της  εταιρείας  ή  σε   οποιαδήποτε   τράπεζα  στην έδρα της εταιρείας  και να υποβάλλει  τα σχετικά  έγγραφα  της κατάθεσης , καθώς και τυχόν  έγγραφο  αντιπροσώπευσης  στο  ταμείο  της  εταιρείας , πέντε ( 5 )  τουλάχιστον  ημέρες  πριν από την  ημερομηνία  σύγκλησης  της   Τακτικής     Γενικής  Συνέλευσης .          

Κόρινθος  03 Αυγούστου   2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχ. Πρακτ. ΔΣ 8/3-08-2017

© 2023 - 2024 Κτελ Κορινθίας Α.Ε. | Πολιτική Απορρήτου
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική
Μετάβαση στο περιεχόμενο