ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα  των πρακτορείων :27410-75410 εσωτ. 7 , 27420- 22243  και 210-5150287 .

 

Ξυλόκαστρο - Αθήνα


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
05:40 + + + + + +    
06:40 + + + + + +  +  
07:40  + + + + + + +  
08:40 + + + + +  +    
09:40  +  +  +  +  +  +  +  
10:40 + + + + +  +  +  
11:40  + +  +  + +  + +  
12:40 + + + + + +  +  
13:40 + + + + + + +  
14:40 + + + + + + +  
15:40 + + + + + + +  
16:40  +  +  +  +  +  + +  
18:40 + + + + + + +  
20:00 + + + + + + +  20:30 ΑΠΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Αθήνα - Ξυλόκαστρο


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +      
07:30           +    
08:30             +  
08:40 + + + + +  +    
09:40 + + + + + +  +  
10:40 + + + + + +  +  
11:40 + + + + + +    
12:40 + + + + + + +  
13:40 + + + + + +  +  
14:40 + + + + + + +  
15:40  + + + + + +  +  
16:40 + + + + + + +  
17:40  + + + + + +  +  
18:40 + + + + + + +  
19:40 + + + + +  + +