Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Κόρινθος - Αθήνα


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
05:35 + + + + +      
06:35 + + + + +  +  +  
07:35 + + + + + + +  
08:35  + + + + + + +  
09:35 + + + + + + +  
10:35 + + + + + + +  
11:35 + + + + + + +  
12:35 + + + + +  +  +  
13:35  +  + + + + + +  
14:35 + + + + + + +  
15:35  +  +  +  +  +  +  +  
16:35 + + + + +  +  +  
17:35 + + + + + + +  
18:35             +  
19:35  + +  
21:00 + + + + + + +  

Αθήνα - Κόρινθος


 
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
 (Σημ.)
06:10 + + + + +      
07:30 + + + + +  +  
08:40 + + + + + + +  
09:40  + + + + + + +  
10:40 + + + + + + +  
11:40  +  +  +  + + + +  
12:40 + + + + + + +  
13:40  + + + + + + +  
14:40 + + + + + + +  
15:40  + + + + + + +  
16:40 + + + + + + +  
17:40  +  + + + + + +  
18:40 + + + + + + +  
19:40 + + + + +  + +  
20:10             +  
21:10 + + + + + +    
21:30             +  
22:20 + + + + + + +  

 

 

 

 

 

 Κόρινθος - Αθήνα

ΠΑΛΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
08:10           +     
12:00  + + + + +  +    
14:10 + + + + + +    

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 8:30 ΑΠΟ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

                                             +

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ  8:30 ΑΠΟ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔ  ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

       

    Αθήνα - Κόρινθος

       ΠΑΛΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

 

 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
08:40   +  +   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΜΕΧΡΙ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔ
12:40           +    
14:40 + + + + + +