Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Για τις ημέρες του Πάσχα τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ θα τροποποιηθούν. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27410-75410 εσωτ. 7 και 2105150287

 

Κόρινθος - Αθήνα

ΤΙΜΗ

9.00

25%   6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 16.00

 


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
04:50 + + + + +      
05:30 + + + + +      
06:00 + + + + + +    
06:30

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +  
07:00 + + + + +      
07:30 + + + + + + +  
08:15 + + + + +      
08:30 ΙΣΘΜΟΣ  ΙΣΘΜΟΣ  ΙΣΘΜΟΣ  ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ + +  
09:30 + + + + + + +  
10:30 + + + + + + +  
11:30 + + + + + + +  
12:30 + + + + + +  +  
13:30 + + + + + +  +  
14:30 + + + + + + +  
15:30 + + + + + + +  
16:30 + + + + + + +  
17:30 + + + + + + +  
18:30 + + + + + + +  
19:30 + + + + + + +  
21:30 + + + + + + +  

Αθήνα - Κόρινθος

ΤΙΜΗ 9.00

25%  6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  16.00


 
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
 (Σημ.)
06:10 + + + + +      
07:30 + + + + + + +  
08:40 + + + + + + +  
09:30 +              
09:40    + + + +  + +  
10:40 + + + + + + +  
11:10 + + + + +      
11:40           + +  
12:10 + + + + +      
12:40 + + + + + + +  
13:40 + + + + + + +  
14:30 + + + + +  +    
14:40              +  
15:40 + + + + + + +  
16:40           +    
16:50 + + + + +   +  
17:40 + + + +   +    
17:50             +  
18:10 + + + + +  +    
18:40 + + + + +      
18:50           + +  
19:10             +  
19:40 + + + +        
19:50          + +    
20:10             +  
20:50 + + + + + + +  
22:10 + + + + + + +  

Κόρινθος - Αθήνα

ΤΙΜΗ  

9.00

25%  6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  16.00

(από παλαιό δρόμο)


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:00 + + + + +      
08:10 + + + + + + +  
12:00 + + + + +  +    
14:10 + + + + + + +  
18:15             +  

Αθήνα - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

9.00

25% 6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 16.00

(από παλαίο δρόμο)


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
8:30 + + + + + +    
12:10 + + + + +      
12:40           +    
14:30 + + + + + +