Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

 

 Από 05/05/2020 η εταιρεία προβαίνει στην έναρξη επιπλέον δρομολογίων.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα  των πρακτορείων :27410-75410 εσωτ. 7 , 27420- 22243  και 210-5150287

 

Κόρινθος - Αθήνα


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
05:35 + + + + +      
06:35 + + + + +  +  +  
07:35 + + + + + + +  
08:35 + + + + +  +  +  
09:35 + + + + + + +  
10:35 + + + + + +  +  
11:35 + + + + + + +  
12:35 + + + + +  +  +  
13:35 + + + + + + +  
14:35 + + + + + + +  
15:35 + + + + + + +  
16:35 + + + + +  +  +  
17:35 + + + + + + +  
18:35             +  
19:35  + +  
21:00 + + + + + + +  

Αθήνα - Κόρινθος


 
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
 (Σημ.)
06:10 + + + + +      
07:30 + + + + +  +  
08:40 + + + + + + +  
09:40 + + + + + + +  
10:40 + + + + + + +  
11:40 + + + + + + +  
12:40 + + + + + + +  
13:40 +  +  +  +  +  +  +  
14:40 + + + + + + +  
15:40  +  + + + +  + +  
16:40 + + + + + + +  
17:40 + + + + + + +  
18:40 + + + + + + +  
19:40 + + + + +  + +  
20:10             +  
21:00 + + + + + +    
21:30             +  
22:20 + + + + + + +  

 Κόρινθος - Αθήνα

ΠΑΛΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
08:10           +     
12:00  + + + + +  +    
14:10 + + + + + + +  

Αθήνα - Κόρινθος


ΠΑΛΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
                 
12:40           +    
14:40 + + + + + +