Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Κόρινθος - Ξυλοκάστρο

ΤΙΜΗ

4.10

25% 3.10

(και τα λεωφορεία του Δερβενίου)


 

ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:20 + + + + +      
10:00             +  
11:00             +  
11:30 + + + + +      
13:30 + + + + +      
20:00 + + + + + + +  
21:00 + + + + + + +  

Ξυλοκάστρο - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

4.10

25% 3.10

(και τα λεωφορεία του Δερβενίου)


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:40 + + + + +      
07:30 + + + + +      
08:05 + + + + +      
08:30 + + + + + +    
09:30 + + + + + + +  
10:30 + + + + + +  +  
11:30 + + + + + + +  
12:30 + + + + + +  +  
13:30 + + + + + + +  
14:30 + + + + + +  +  
15:30 + + + + + + +  
16:30 + + + + + + +  
17:30 + + + + + + +  
18:30 + + + + + + +  
19:30 + + + + + + +  
20:30 + + + + + + +