Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Για τις ημέρες του Πάσχα τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ θα τροποποιηθούν. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27410-75410 εσωτ. 7 και 2105150287

Κόρινθος - Σολομός

ΤΙΜΗ

1.80

25% 1.40


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +      
09:30 + + + + +      
10:30 + + + + +      
11:30 + + + + +      
12:00 + + + + +      
12:30           +  +  
13:30 + + + + + +    
14:00 + + + + + +    
14:30 + + + + +      
15:50           + +  
16:00 + + + + +      
17:30 + + + + +      
18:20 + + + + +      
19:20 + + + + +      
20:15 + + + + +      
21:20 + + + + + + +  

Σολομός - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

1.80

25% 1.40


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:20 + + + + +      
07:40 + + + + +

 +

7.50

   
08:40 + + + + + +  +  
09:40 + + + + +      
10:20 + + + + +      
10:45 + + + + +      
11:10 + + + + +      
13:40 + + + + +  +    
16:15 + + + + +      
16:45  + + + + +   +  
17:00             +  16.30ΑΠΟ ΝΕΜΕΑ
18:15  +  + + + +      
18:50 + + + + + +  +