Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Για τις ημέρες του Πάσχα τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ θα τροποποιηθούν. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27410-75410 εσωτ. 7 και 2105150287

Κόρινθος - Νεμέα

ΤΙΜΗ

4.90

25& 3.70


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +      
10:30 + + + + +      
12:20 + + + + + +    
13:30             +  
15:50 + + + + + + +  
19:20 + + + + +      
21:20 + + + + + + +  

Νεμέα - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

4.90

25% 3.70


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:00 + + + + +      
08:00             +  
08:15           +    
08:30 + + + + +      
10:15 + + + + +      
13:20 + + + + + +    
16:00 + + + +        
16:30         +   +  
18:20 + + + + + + +