Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Κόρινθος - Κιάτο

ΤΙΜΗ

2.90

25% 2.20


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:00 + + + + +      
06:40 + + + + +  +    
07:20 + + + + +      
08:00 + + + + + +    
09:00 + + + + + + +  
10:00 + + + + + + +  
10:30 + + + + +      
11:00 + + + + + + +  
11:30 + + + + +      
12:00 + + + + + +    
12:30 + + + + +      
13:00 + + + + + + +  
13:30 + + + + +      
14:00 + + + + + + +  
14:30 + + + + +      
15:00 + + + + + + +  
16:00 + + + + + + +  
17:00 + + + + + + +  
18:00 + + + + + + +  
19:00 + + + + + + +  
20:00 + + + + + + +  
21:00 + + + + + + +  
22:00 + + + + + + +  

Κιάτο - Κόρινθος

ΤΙΜΗ 2.90

25% 2.20


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + + + +  
07:30 + + + + +      
08:00 + + + + + + +  
08:30 + + + + +      
9:00 + + + + + + +  
10:00 + + + + + + +  
11:00 + + + + + + +  
11:30 + + + + +      
12:00 + + + + + + +  
13:00 + + + + + + +  
14:00 + + + + + + +  
15:00 + + + + + + +  
16:00 + + + + + + +  
17:00 + + + + + + +  
18:00 + + + + + + +  
19:00 + + + + + + +  
20:00 + + + + + +    
21:00 + + + + + + +