Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Κόρινθος - Άγιος Βασίλειος

ΤΙΜΗ

2.90

25% 2.20


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +      
10:30 + + + + +      
12:30           +    
13:30 + + + + + + +  
14:30 + + + + +      
15:50 + + + + + +  +  
19:20 + + + + +      
21:20 + + + + + +  +  

Άγιος Βασίλειος - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

2.90

25% 2.20


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:15 + + + + +      
07:25 + + + + +      
07:35           +    
08:15 + + + + +    +  
08:30           +    
10:30 + + + + +      
13:35 + + + + + +    
15:45 + + + + +      
16:45          +   +  
18:35 + + + + + +  +