Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα  των πρακτορείων :27410-75410 εσωτ. 7 , 27420- 22243  και 210-5150287

Κόρινθος - Αρχαία Κόρινθος ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +      
08:00 + + + + + +    
10:00 + + + + + +    
12:00 + + + + + +    
14:00 + + + + + +    
15:00 + + + + +      
17:00 + + + + +      
19:00 + + + + +      
21:20 + + + + +      

Αρχαία Κόρινθος - Κόρινθος ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:30 + + + + +      
08:30 + + + + + +    
10:30 + + + + + +    
12:30 + + + + + +    
14:30 + + + + + +    
15:30 + + + + +      
17:30 + + + + +      
19:30 + + + + +