Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Eπίσημες αργίες θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής.

Ξυλόκαστρο - Αθήνα

ΤΙΜΗ

12.90

25% 9.90

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 22.50


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
05:40 + + + + + + +  
06:40 + + + + + + +  
07:40 + + + + + + +  
08:40 + + + + + + +  
09:40 + + + + + + +  
10:40 + + + + + + +  
11:40 + + + + + + +  
12:40 + + + + + + +  
13:40 + + + + + + +  
14:40 + + + + + + +  
15:40 + + + + + + +  
16:40 + + + + + + +  
17:40 + + + + + +  +  
18:40 + + + + + + +  
20:40 + + + + + + +  

Αθήνα - Ξυλόκαστρο


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:10 + + + + +  + +  
07:30 + + + + + + +  
08:40 + + + + + + +  
09:40 + + + + + + +  
10:40 + + + + + +  +  
11:40 + + + + + +  +  
12:40 + + + + + + +  
13:40 + + + + + + +  
14:40 + + + + + + +  
15:40 + + + + + + +  
16:40 + + + + + + +  
17:40 + + + +

+

+ +  
18:40 + + + + + + +  
19:40 + + + + + + +  
21:00 + + + + + + +  
22:10         +    
22:10 + + + +   + + ΚΙΑΤΟ