Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

 

Ισθμός - Αθήνα 


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
6:10 + + + + +      
6:45 + + + + + + +  
8:45 + + + + + + +  
10:45 + + + + + + +  
13:45 + + + + + + +  
15:45 + + + + + + +  
16:45 + + + + + + +  
17:45             +  
19:45 + + + + + + +  
21:10 + + + + + + +  

Αθήνα - Ισθμός


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
7:30 + + + + + + +  
8:50 + + + + + + +  
10:50 + + + + + + +  
12:40 + + + + + + +  
14:50 + + + + +      
15:50 + + + + + + +  
17:50 + + + + + + +  
19:50 + + + + + +  +  
21:10 + + + + + +    
21:30             +