Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

 

Κόρινθος - Αθήνα

ΤΙΜΗ

9.00

25%   6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 16.00


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
04:50
+ + + + +
05:30 + + + + +
06:00 + + + + + +
06:30

+

ΙΣΘΜΟΣ

+

ΙΣΘΜΟΣ

+

ΙΣΘΜΟΣ

+

ΙΣΘΜΟΣ

+

ΙΣΘΜΟΣ

+ +
07:00 + + + + +
07:30 + + + + + + +
08:15 + + + + +
08:30 ΙΣΘΜΟΣ  ΙΣΘΜΟΣ  ΙΣΘΜΟΣ  ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ + +
09:30 + + + + + + +
10:30 + + + + + + +
11:30 + + + + + + +
12:30 + + + + + +  +
13:30 + + + + + +  +
14:30 + + + + + + +
15:30 + + + + + + +
16:30 + + + + + + +
17:30 + + + + + + +
18:30 + + + + + + +
19:30 + + + + + + +
21:30 + + + + + + +

Αθήνα - Κόρινθος

ΤΙΜΗ 9.00

25%  6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  16.00


 
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
 (Σημ.)
06:10 + + + + +
07:30 + + + + + + +
08:40 + + + + + + +
09:30 +
09:40  + + + +  + +
10:40 + + + + + + +
11:10 + + + + +
11:40 + +
12:10 + + + + +
12:40 + + + + + + +
13:40 + + + + + + +
14:30 + + + + +  +
14:40  +
15:40 + + + + + + +
16:40 +
16:50
+ + + + + +
17:40 + + + + +
17:50
+
18:10 + + + + +  +
18:40 + + + + +
18:50
+ +
19:10 +
19:40 + + + +  + +
20:10 + +
20:50 + + + + + + +
22:10 + + + + + + +

Κόρινθος - Αθήνα

ΤΙΜΗ  

9.00

25%  6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  16.00

(από παλαιό δρόμο)


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:00 + + + + +
08:10 + + + + + + +
12:00 + + + + +
12:15 +
14:10 + + + + + + +

Αθήνα - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

9.00

25% 6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 16.00

(από παλαίο δρόμο)


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
8:30
+ + + + + +
12:10 + + + + +
12:40
+
14:30 + + + + + +