Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

 

Ισθμός - Αθήνα

ΤΙΜΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
5:00 + + + + + + +  
5:40 + + + + + + +  
6:10 + + + + + + +  
6:40 + + + + + + +  
7:10 + + + + + + +  
7:40 + + + + + + +  
8:10 + + + + + + +  
8:40 + + + + + + +  
9:40 + + + + + + +  
10:40 + + + + + + +  
11:40 + + + + + + +  
12:40 + + + + + + +  
13:40 + + + + + + +  
14:40 + + + + + + +  
15:40 + + + + + + +  
16:40 +   + + + + +  
17:40 + + + + + + +  
18:40 + + + + + + +  
19:40 + + + + + + +  
21:40 + + + + + + +  

Αθήνα - Ισθμός

ΤΙΜΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
6:10 + + + + +      
7:30 + + + + + + +  
8:30 + + + + + +    
8:40 + + + + + + +  
9:30 +              
9:40 + + + + + + +  
10:30 + + + + + +    
10:40 + + + + + + +  
11:10 + + + + +      
11:40 + + + + + + +  
12:10 + + + + +      
12:40 + + + + + + +  
13:40 + + + + + + +  
14:30 + + + + + +    
14:40 + + + + + + +  
15:40 + + + + + + +  
16:40 + + + + + + +  
16:50 + + + + +   +  
17:40 + + + + + +    
17:50             +  
18:10 + + + + + + +  
18:40 + + + + +      
18:50           + +  
19:40 + + + + + + +  
19:50  + + +  + + +    
20:10             +  
20:20         +      
20:50 + + + + + + +  
22:10 + + + + + + +