Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Κόρινθος - Χιλιομόδι

ΤΙΜΗ

2.20

25% 1.60


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +      
09:30 + + + + +      
10:30 + + + + +      
11:30 + + + + +      
12:30           +    
13:30 + + + + + + +  
14:30 + + + + +      
15:50 + + + + + + +  
17:00 + + + + +      
19:20 + + + + +      
20:15 + + + + +      
21:20 + + + + + + +  

Χιλιομόδι - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

2.20

25% 1.60


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:30 + + + + +      
07:30 +  + +  + +      
07:50           +    
08:50           +    
08:30 + + + + +    +  
10:00 + + + + +      
10:40 + + + + +      
13:40 + + + + + +    
16:00 + + + + +      
17:00         +   +  
18:00 + + + + +      
18:50 + + + + + + +