Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

 

 

Κόρινθος - Αθήνα

ΤΙΜΗ

9.00

25%   6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 16.00


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
04:50 + + + + + +    
05:30 + + + + + + +  
06:00 + + + + + +    
06:30 ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ  ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ + +  
07:00 + + + + + +    
07:30 ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ +  
08:00 + + + + + +    
08:30 + + + +  + + +  
09:30 + + + + + + +  
10:30 + + + + + + +  
11:30 + + + + + + +  
12:30 + + + + + +  +  
13:30 + + + + + +  +  
14:30 + + + + + + +  
15:30 + + + + + + +  
16:30 + + + + + + +  
17:30 + + + + + + +  
18:30 + + + + + + +  
19:30 + + + + + + +  
21:30 + + + + + + +  

Αθήνα - Κόρινθος

 


 

ΤΙΜΗ

9.00

25% 6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 16.00


 
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
 (Σημ.)
06:10 + + + + + + +  
07:30 + + + + + + +  
08:40 + + + + + + +  
09:30 +         +    
09:40    + + + +   +  
10:40  + + + + +  + +  
11:10 + + + + + +    
11:40             +  
12:10 + + + + + +    
12:40  + + + + + + +  
13:40 + +  + + + + +  
14:30 + + + + + +    
14:40             +  
15:40  + + + + + + +  
16:40  +  + + + + + +  
17:40 + + + + + + +  
18:20 + + + + + +    
18:40             +  
19:10         + + +  
19:40 + + + +   +    
20:10         +   +  
21:00 + + + + + + +  
22:10 + + + + + + +  

Κόρινθος - Αθήνα

(από παλαιό δρόμο)

ΤΙΜΗ

9.00

25% 6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 16.00


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:00 + + + + +      ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
08:30 + + + + +   +   ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
10:40 + + + + +      ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
12:00 + + + + +      ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
12:15           +    ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
14:10 + + + + + + +  ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
18:15 + + + + + + +  ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

Αθήνα - Κόρινθος

(από παλαίο δρόμο)

ΤΙΜΗ

9.00

25% 6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 16.00


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
7:30 + + + + + +    ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
12:10 + + + + +  +    ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
14:30 + + + + + +  +  ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
18:40 + + + +        ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
19:10         + + +  ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ