Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα  των πρακτορείων :27410-75410 εσωτ. 7 , 27420- 22243  και 210-5150287 .


 

 

Κόρινθος - Αθήνα ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
05:35 + + + + + +    
06:35 + + +  + + + +  
07:35 + + + + + + +  
08:35 + + + +  + + +  
09:35 + + + + + + +  
10:35 + + + + + + +  
11:35 + + + + + + +  
12:35 + + + + + +    ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ
12:35             +  
13:35 + + + + + +  +  
14:35 + + + + + + +  
15:35 + + + + + + +  
16:35 + + + + + + +  
17:35 + + + + + + +  
18:35             +  
19:35 + + + + + + +  
21:00 + + + + + + +  

Αθήνα - Κόρινθος

 


 
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
 (Σημ.)
07:30 + + + + + + +  ΠΡΟΣΟΧΗ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ) ΑΠΟ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ 07:15
08:40 + + + + + + +  
09:40  +  + + + +  + +  
10:40  + + + + +  + +  
11:40  +  +  +  +  +  + +  
12:40  + + + + + + +  
13:40 + +  + + + +    
13:50             +  
14:40  +  +  +  +  +  + +  
15:40  + + + + + + +  
16:40  +  + + + + + +  
17:40 + + + + + + +  
18:40 + + + + +      
18:50           + +  
19:40  +  +  +  + +      
19:50           + +  
20:10             +  
21:10 + + + + + +    
21:30             +  

Κόρινθος - Αθήνα

(από παλαιό δρόμο) 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
08:10            +    
12:00 + + + + +  +    
14:10 + + + + +      

 

 

 

Αθήνα - Κόρινθος

(από παλαίο δρόμο) 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
08:40  +  +  + + +  +   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ
12:40           +    
14:40 + + + + +