Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Eπίσημες αργίες θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής.

Κόρινθος - Ξυλοκάστρο

ΤΙΜΗ

4.10

25% 3.10

(και τα λεωφορεία του Δερβενίου)


 

ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:00 + + + + + +    
06:40 + + + + + + +  
07:30 + + + + +     ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΕΡΜΑ
08:00 + + + + + + +  
08:30 + + + + +     ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΤΕΡΜΑ
09:00 + + + + + + +  
10:00 + + + + + + +  
10:30 + + + + +     ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΤΕΡΜΑ
11:00 + + + + + + +  
11:30 + + + + +     ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΕΡΜΑ
12:00 + + + + + + +  
12:30 + + + + +     ΕΩΣ ΚΙΑΤΟ
13:00 + + + + + + +  
13:30 + + + + +  +   ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΕΡΜΑ
14:00 + + + + + + +  
14:30 + + + + +     ΕΩΣ ΚΙΑΤΟ
15:00 + + + + + + +  
16:00 + + + + + + +  
17:00 + + + + + + +  
18:00 + + + + + + +  
19:00 + + + + + + +  
20:00 + + + + + + +  
21:00 + + + + +  + + ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΕΡΜΑ
22:00 + + + + + + + ΕΩΣ ΚΙΑΤΟ

Ξυλοκάστρο - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

4.10

25%   3.10

 

(και τα λεωφορεία του Δερβενίου)


 

  ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:40   + + + + +      
07:30   + + + + + +    
08:05   + + + + +      
08:30   + + + + + + +  
09:05   + + + + +      
09:30   + + + + + + +  
10:05   + + + + +      
10:30   + + + + + +  +  
11:05   + + + + +      
11:30   + + + + + + +  
12:05   + + + + +      
12:30   + + + + + + +  
13:30   + + + + + + +  
14:30   + + + + + + +  
15:30   + + + + + + +  
16:30   + + + + + + +  
17:30   + + + + + + +  
18:30   + + + + + + +  
19:30   + + + + + + +  
20:30   + + + + + + +  
21:30   + + + + + + +