Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Eπίσημες αργίες θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής.

Κόρινθος - Σολομός

ΤΙΜΗ

1.80

25% 1.40


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +      
09:00 + + + + +      
09:30 + + + + +      
10:30 + + + + +      
10:45           +    
11:30 + + + + +      
12:00 + + + + +      
12:30           + +  
13:30 + + + + + +    
14:00 + + + + +      
14:30 + + + + +  +    
15:50 + + + + +  +  
16:00 + + + + +      
17:30 + + + + +      
19:30           +    
20:15 + + + + +      
21:20 + + + + + + +  

Σολομός - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

1.80

25%   1.40


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:20 + + + + + +    
07:30 + + + + + +    
07:40 + + + + +      
08:30           + +  
08:40 + + + + +  +    
09:40 + + + + +      
09:40 + + + + +      
10:15 + + + + +      
10:40 + + + + +      
13:40 + + + + + + +  
16:50 + + + + + + +  
18:30 + + + + +      
18:50 + + + + + + +