Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Eπίσημες αργίες θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής.

Κόρινθος - Μεσόγεια


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +      
08:00 + + + + + +    
09:00           +    
10:00 + + + + + +    
11:00           +    
12:00 + + + + + +    
13:00 + + + + + +    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΩΣ ΒΟΧΑΙΚΟ
14:00 + + + + + +    
15:00 + + + + + +    
16:00 + + + + +      
18:00 + + + + +      ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
20:00 + + + + +      ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Μεσόγεια - Κόρινθος


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +      
08:00 + + + + + +    
09:00 + + + + + +    
10:00           +    
11:00 + + + + + +    
12:00 + + + + + +    
13:00           +    
14:00 + + + + + +    
15:00 + + + + +      
17:00 + + + + +      
19:00 + + + + +