Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

Eπίσημες αργίες θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής.

Κόρινθος - Λουτράκι

ΤΙΜΗ

1.90

25% 1.40


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
05:30 + + + + + +  

 ΜΟΝΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ Κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00+13.00ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΣΧΙΝΟ

ΑΠΟ ΣΧΙΝΟ 6.50+13.50

 

06:30 + + + + + +  

 7.00 ΑΠΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΟΣΙΟ ΠΑΤΑΠΙΟ ΥΟΥΛΙΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

07:00 + + + + +      
07:30 + + + + + + +  
08:00 + + + + +      
08:30 + + + + + + +  
09:00 + + + + +      
09:30 + + + + + + +  
10:30 + + + + + + +  
11:30 + + + + + + +  
12:30 + + + + + + +  
13:30 + + + + + + +  
14:30 + + + + + + +  
15:30 + + + + + + +  
16:30 + + + + + + +  
17:30 + + + + + + +  
18:30 + + + + + + +  
19:30 + + + + + + +  
20:30 + + + + + + +  
21:30 + + + + + + +  

Λουτράκι - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

1.90

25%  1.40


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:00 + + + + +      
07:00

+

+ + + + +    
07:30 + + + + +      
08:00 + + + + + + +  
08:30 + + + + +      
09:00 + + + + + + +  
09:30 + + + + +      
10:00 + + + + + + +  
11:00 + + + + + + +  
12:00 + + + + + + +  
13:00 + + + + + + +  
14:00 + + + + + + +  
15:00 + + + + + + +  
16:00 + + + + + + +  
17:00 + + + + + + +  
18:00 + + + + + + +  
19:00 + + + + + + +  
20:00 + + + + + + +  
21:00 + + + + + + +  
22:00 + + + + + + +