Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

Eπίσημες αργίες θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής.

 

Ισθμός Κορίνθου - Αίγιο - Πάτρα

 ΔΤΤΠΠΣΚ
 (Σημ.)
06:30 + + + + +
07:15
+
07:30 + +
08:00 + + + +
08:15 + +
09:00 + + + + + + +
10:00 + + + + + +  +
10:45 + + + + + +  +
12:00 + + + + + +  +
13:00 + + + + + +  +
14:00 + +
14:15
+ + +  +
14:30 + +
15:30 + + + + + +  +
16:30 + + + + + +  +
17:30 + + + + + +  +
18:30 + + + + + +  +
19:30 + + + + + +  +
20:30 + + + + +  +
20:45
+
21:00
+
21:30 + + + + + +  +
22:00
+
22:15
+
22:30 + + + + +  +
23:00
+  +
23:30 + + + + +
23:50
+